Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

unni
unni
5614 5974 500
Korona - izolacja
Reposted fromdobry dobry vianebthat nebthat

March 14 2018

unni
7320 bfc9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianebthat nebthat
unni
5058 67ba
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

March 08 2018

unni
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaMigotliwa Migotliwa
unni
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa

March 04 2018

unni
unni
unni
unni
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
unni
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish vianebthat nebthat
unni
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
unni
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
unni
unni
3366 b1c6
Reposted frommakle makle viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
unni
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
unni
Yes. I'm sad. Im' not fine at all. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
unni
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
unni
4417 40e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl