Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

unni
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viaxannabelle xannabelle
unni
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaxannabelle xannabelle
unni
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
4577 50af
Reposted fromwestwood westwood viablaxkseoul blaxkseoul
unni
9080 d0cc 500
Reposted fromoll oll viablaxkseoul blaxkseoul
unni
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaxannabelle xannabelle
unni
unni
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina viaxannabelle xannabelle

July 10 2015

June 30 2015

unni
Jedno słowo, może zniszczyć wszystko...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
unni
unni
6225 4148 500
Karpowicz "Ości" 8
unni
unni
unni
unni
Reposted fromcynamon cynamon viaaviee aviee

June 29 2015

unni

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viabloodywrists bloodywrists
unni
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viabloodywrists bloodywrists
unni
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl